Αναζήτηση στο site

Σχετικά με μας

Το Τεχνικό γραφείο ιδρύθηκε το 1982 από τον Πελέκη Ζαχαρία, Μηχανολόγο Μηχανικό  Τ.Ε., με έδρα το Λαύριο και κύριο σκοπό να παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες, καινοτόμες υπηρεσίες μελέτης, επίβλεψης & κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κυρίως σε επιχειρήσεις της δευτερογενούς παραγωγής.

Ο κύριος τομέας δραστηριοποίησης της επιχείρησης είναι η επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών έργων χημικοτεχνικής φύσεως, που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού καθώς και τη μελέτη εφαρμογής εγκαταστάσεων, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στον ελλαδικό χώρο.

Παράλληλα παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας της εργασίας.

Η εμπειρία μας και οι συνεργασίες μας με καταξιωμένες στον κλάδο εταιρίες αλλά και με την πανεπιστημιακή κοινότητα μας θέτουν σε θέση ισχύος έναντι των προκλήσεων που μας ανατίθενται.

Ιστορικό του project

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να περιγράψετε το ιστορικό του σχεδίου και να δώσετε λόγους για τη δημιουργία του. Είναι βολικό να αναφέρετε τους ακρογωνιαίους λίθους του σχεδίου και να τιμήσετε τους συμμετέχοντες.

Οι χρήστες μας

Εδώ μπορείτε να περιγράψετε ένα χαρακτηριστικό χρήστη και γιατί αυτό το project είναι σημαντικό σε αυτόν. Καλό είναι να δώσετε κίνητρα στους επισκέπτες σας ώστε να επανέλθουν στην ιστοσελίδα σας.

Copyright © 2015 Pelekis Technology Group - All rights reserved