Αναζήτηση στο site

Προιόντα προς πώληση

Welcome

 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα

Η σελίδα αυτή αναφέρεται σε υπηρεσίες για την ασφάλεια στην εργασία. Θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που θα σας  φανούν χρήσιμα.

Η Nομοθεσία απαιτεί την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει εμπεριστατωμένες συμβουλές και υπηρεσίες για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

 Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης

 κύριο λόγο την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού καθώς και τη μελέτη εφαρμογής εγκαταστάσεων, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στον ελλαδικό χώρο.

Παράλληλα παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας της εργασίας.

Η εμπειρία μας και οι συνεργασίες μας με καταξιωμένες στον κλάδο εταιρίες αλλά και με την πανεπιστημιακή κοινότητα μας θέτουν σε θέση ισχύος έναντι των προκλήσεων που μας ανατίθενται.

Copyright © 2015 Pelekis Technology Group - All rights reserved